Ochrana údajů

Ochrana údajů

Společnost OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. je potěšena Vaši návštěvou naší internetové stránky.

Těší nás rovněž Váš zájmem o naši firmu a naše produkty, které Vám prezentujeme. Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá a zohledňujeme ji při našich obchodních procesech. Osobní údaje, které jsou získávány při návštěvě našich internetových stránek, zpracováváme v souladu s předpisy o ochraně údajů v příslušné zemi, v níž sídlí oddělení odpovědné za zpracování těchto údajů. Naše zásady ochrany údajů se dále řídí směrnicí o ochraně údajů platnou ve společnosti OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o..

Směrnice o ochraně osobních údajů ve společnosti OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o.

Internetové stránky společnosti OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. mohou obsahovat odkazy na internetové stránky jiných poskytovatelů služeb, na něž se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

Získávání a zpracování osobních údajů

Pokud navštívíte naši internetovou stránku, ukládají naše webové servery standardně mimo jiné údaje o Vámi používaném prohlížeči a operačním systému, předchozí zobrazenou internetovou stránku, internetové stránky, které u nás navštívíte, z bezpečnostních důvodů i datum návštěvy, např. za účelem identifikace útoků na naše internetové stránky, a také IP adresu, která Vám byla přiřazena Vaším poskytovatelem internetových služeb. S výjimkou IP adresy jsou osobní údaje ukládány pouze v případě, že nám je poskytnete z vlastní vůle, např. v rámci registrace, anketách, soutěžích, nebo při uzavření smlouvy.    Použití osobních údajů, jejich poskytování třetím osobám a účelová vázanost Společnost OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. používá Vaše osobní údaje pro účely technické administrace internetové stránky, pro správu zákazníků, ankety o produktech a marketingové účely pouze v rozsahu, který je nutný k vykonávání těchto činností.

Státním institucím a úřadům jsou údaje poskytovány pouze v rozsahu daném závaznými vnitrostátními právními předpisy. Naši zaměstnanci, agentury a prodejci jsou vůči nám vázáni povinností mlčenlivosti.

Možnost volby

Rádi bychom Vaše údaje využili pro informování o našich produktech a službách a případně pro ankety, soutěže prováděné v souvislosti s nimi. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud s ní nesouhlasíte, můžete nám to kdykoli sdělit, abychom mohli Vaše údaje odpovídajícím způsobem zablokovat. Další informace naleznete na příslušné internetové stránce.

Newsletter

Na naší internetové stránce se v případě zájmu můžete přihlásit k odběru newsletteru. Nebudete-li souhlasit s dalším využitím údajů, budou údaje uvedené při přihlášení k odběru newsletteru použity výhradně k zasílání newsletteru. Odběr můžete kdykoli ukončit prostřednictvím příslušné možnosti pro odhlášení, kterou naleznete v newsletteru nebo nás oslovte prostřednictvím e-mailové komunikace.

Registrační služba společnosti OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o.

S registrační službou společnosti OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. se můžete přihlásit ke všem internetovým stránkám a aplikacím skupiny OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. a jejích značek, které jsou k této službě připojeny.

Uživatelské podmínky registrační služby společnosti OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o.

Sociální pluginy

OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. používá takzvané sociální pluginy (dále jako: zásuvné moduly), jako je Facebook, Twitter a Google+.

Navštívíte-li naši internetovou stránku, jsou tyto ikony standardně deaktivovány, tj. bez Vašeho přičinění neodesílají žádné údaje do příslušných sociálních sítí. Než můžete ikony použít, musíte je aktivovat tím, že na ně kliknete. Ikona zůstane aktivní, dokud ji opět nedeaktivujete nebo nevymažete Vaše soubory cookie. Bližší informace naleznete v našich pokynech k souborům cookie.

Pokyny k souborům cookie

Po aktivaci je navázáno přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah ikony je pak přenesen ze sociálních sítí přímo do Vašeho prohlížeče a z něj začleněn do internetové stránky.

Po aktivaci ikony již příslušná sociální síť může získávat údaje, nezávisle na tom, zda s ikonou pracujete. Pokud jste již přihlášeni v některé ze sociálních sítí, může tato síť přiřadit Vaši návštěvu této internetové stránky k Vašemu uživatelskému účtu. Návštěvu jiných internetových stránek společnosti OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. nemůže sociální síť přiřadit dříve, než aktivujete příslušnou ikonu také na těchto stránkách.

Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby tato sociální síť spojovala údaje shromážděné při Vaší návštěvě naší internetové stránky s Vaším uživatelským účtem, musíte se před aktivací ikon odhlásit z příslušné sociální sítě.

Na rozsah údajů, které jsou získávány ze sociálních sítí prostřednictvím jejich ikon, nemáme žádný vliv. Účel a rozsah získávání údajů a jejich další zpracování a využití příslušnými sociálními sítěmi a také práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí vyhledejte prosím v pokynech k ochraně údajů u příslušných sociálních sítí.

Soubory cookie

Informace o námi používaných souborech cookie a jejich funkcích naleznete v našich pokynech k souborům cookie.

Pokyny k souborům cookie

Vyhodnocení údajů o používání
Abychom dokázali rozpoznat preference návštěvníků a zejména oblíbené části naší internetové nabídky, používáme produkty Adobe Omniture. S jejich pomocí můžeme obsah našich internetových stránek cíleně sladit s Vašimi požadavky a zdokonalit tak naši nabídku pro Vás.

Nechcete-li, aby společnost OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. shromažďovala a analyzovala informace o Vaší návštěvě, můžete provádění této činnosti kdykoli odmítnout (opt-out).

Jako technická realizace tohoto nesouhlasu bude ve Vašem prohlížeči uložen opt-out cookie. Tento soubor cookie slouží výhradně k přiřazení Vašeho odmítnutí. Nezapomeňte prosím, že opt-out cookie může být z technických důvodů použit pouze pro prohlížeč, v němž byl nastaven. Pokud vymažete soubory cookie nebo použijete jiný prohlížeč, resp. jiné koncové zařízení, musíte provést nastavení opt-out znovu.

Klikněte zde pro nastavení opt-out cookie.

Bezpečnost

Společnost OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. používá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše spravované údaje před nežádoucí manipulací, ztrátou, zničením a přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

Právo na informace

Na vyžádání Vám společnost OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. nebo její oprávněný zástupce co nejrychleji písemně v souladu s platnými právními předpisy sdělí, zda jsou u nás uloženy údaje o Vaší osobě a jaké jsou povahy. Pokud jste registrováni jako uživatel, nabízíme Vám také možnost, abyste si údaje sami prohlédli a případně vymazali nebo změnili. V případě, že by i přes veškerou naši snahu o správnost a aktuálnost údajů byly uloženy chybné informace, zajistíme na Vaši žádost jejich opravu.

Máte-li dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na našeho zástupce koncernu pověřeného ochranou údajů, který je Vám k dispozici i pro případ žádostí o informace, připomínek nebo stížností.

Ddavatel OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. pověřený zástupce pro ochranu údajů

OMEGA-agentura obchodu a služeb, s. r.o.
ul. Vyhlídalova 686/30
713 00 Ostrava - Heřmanice
Česká republika

IČO: 25359479
DIČ: CZ25359479