Právní upozornění

Právní upozornění

Autorská práva

Copyright 2015 - OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Na veškeré texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory, video soubory a animace a také na jejich aranžmá se vztahují autorská práva a ostatní zákony pro ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být kopírovány pro komerční využití nebo distribuci ani upraveny a použity na jiných internetových stránkách. Některé internetové stránky společnosti OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. obsahují materiál podléhající autorským právům subjektů, kteří tento materiál poskytly.

Ceny a produkty

Po redakční uzávěrce z jednotlivých stránek mohlo dojít ke změnám u některých produktů a služeb. Dodavatel si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud budou tyto změny či odchylky s ohledem na zájmy společnosti OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. únosné pro zákazníka. Na vyobrazeních mohou být uvedena také příslušenství, příplatkové nebo jiné výbavy, které nejsou součástí standardní dodávky či služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Jednotlivé stránky mohou obsahovat také typy a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné pouze pro Českou republiku. S výhradou odlišných ustanovení v prodejních či dodacích podmínkách platí ceny stanovené pro den dodání. Pro naše partnery se cenami rozumí nezávazné doporučení ceny. Na poslední stav se proto prosím informujte na některé z poboček nebo u našeho smluvního partnera.

Obchodní značky

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny značky jmenované na internetových stránkách společnosti OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. zákonem chráněnými obchodními značkami společnosti OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o.. To platí zejména pro názvy modelů a také veškerá loga i emblémy společnosti.

Licenční práva

Společnost OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. by Vám ráda nabídla inovativní a informativní internetový program. Proto doufáme, že budete stejně jako my potěšeni jeho kreativní podobou, kterou jsme mu propůjčili. Rádi bychom Vás však požádali o pochopení, že společnost OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. je nucena chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, obchodních značek a autorských práv, a tyto internetové stránky nemohou poskytnout licenční práva k duševnímu vlastnictví společnosti OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o..

Odpovědnost

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné explicitní ani implicitní zajištění či záruku. Nepředstavují především žádný implicitní příslib či garanci ohledně vlastností, prodejnosti, vhodnosti pro určité účely anebo plnění zákonných předpisů či neporušení patentových práv.

Na našich internetových stránkách naleznete také odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom Vás upozornit na skutečnost, že nemáme žádný vliv na podobu ani obsah stránek, na které se odkazuje. Nemůžeme proto také ručit za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací, které jsou na nich prezentovány. Na základě toho se tímto distancujeme od veškerého obsahu na těchto stránkách. Toto prohlášení platí pro všechny externí odkazy uvedené na našich internetových stránkách a jejich obsah.

Sociální pluginy

Společnost OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. používá takzvané sociální pluginy (dále jako: zásuvné moduly) sociálních sítí, jako je Facebook, Google+ a Twitter. Při Vaší návštěvě našich webových stránek jsou tyto zásuvné moduly standardně deaktivovány, tzn. že bez vašeho přičinění neposílají žádné údaje do příslušných sociálních sítí. Než můžete ikony použít, musíte je aktivovat tím, že na ně kliknete. Zásuvný modul zůstane aktivní až do Vámi opět provedené deaktivace nebo smazání Vašich cookies (viz „Cookies“). Po aktivaci je navázáno přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah ikony je pak přenesen ze sociálních sítí přímo do Vašeho prohlížeče a z něj začleněn do internetové stránky. Dbejte prosím na to, že nemáme žádný vliv na rozsah údajů, které jsou získávány ze sociálních sítí prostřednictvím jejich ikon. Účel a rozsah získávání údajů a jejich další zpracování a využití příslušnými sociálními sítěmi a také práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí vyhledejte prosím v pokynech k ochraně údajů u příslušných sociálních sítí. Po aktivaci ikony již příslušná sociální síť může získávat údaje, nezávisle na tom, zda s ikonou pracujete. Pokud jste již přihlášeni v některé ze sociálních sítí, může tato síť přiřadit Vaši návštěvu této internetové stránky k Vašemu uživatelskému účtu. Návštěvu jiných internetových stránek společnosti OMEGA-agentura obchodu a služeb, s.r.o. nemůže sociální síť přiřadit dříve, než aktivujete příslušnou ikonu také na těchto stránkách. Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby tato sociální síť spojovala údaje shromážděné při Vaší návštěvě naší internetové stránky s Vaším uživatelským účtem, musíte se před aktivací ikon odhlásit z příslušné sociální sítě.